Կայքի ծախսեր

Այս էջում ներկայացված է www.moviesinarm.ru կայքի ծախսերի ցուցակը:

2014

ԱՄՍԱԹՈՎ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՔԱՆԱԿ
ԳՈՒՄԱՐ $
ԳՈՒՄԱՐ ₽
ԳՈՒՄԱՐ ֏
25.12.2014
Շաբլոն Torro
1$19

9 000
26.12.2014
Դոմեն1
99740
ԸՆԴԱՆՈՒՐ
9 740


2015

ԱՄՍԱԹՈՎ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՔԱՆԱԿ
ԳՈՒՄԱՐ $
ԳՈՒՄԱՐ ₽
ԳՈՒՄԱՐ ֏
27.11.2015
Դոմենի երկարացում
1
299
2 220
ԸՆԴԱՆՈՒՐ
2 220


2016

ԱՄՍԱԹՈՎ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՔԱՆԱԿ
ԳՈՒՄԱՐ $
ԳՈՒՄԱՐ ₽
ԳՈՒՄԱՐ ֏

Կոշտ սկավառակ1

51 050
24.11.2016Գովազդ1
4203 120
26.11.2016
Դոմենի երկարացում1
449
3 340
26.11.2016
Կոշտ սկավառակի լար1$12.45

6 000
ԸՆԴԱՆՈՒՐ
63 510


Ընդանուր ծախսը կազմում է 75 450 դրամ:
Ընդանուր հասույթը գովազդից 5 763.35 ռուբլի - 42 876.72 դրամ
up